Za każdym razem, gdy na Świat przychodzi dziecko, Świat jest tworzony od nowa...

J. Gaarder

Scroll to top